Xin Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

(https://www.fb.com/100009283137385/videos/1238770157037065/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Xuân

CBST2

1.

Bàn tay con vất vả mùa gieo trồng, bàn tay con hái quả khi thành công.

Trong nắng hồng mùa xuân, con cảm tạ hồng ân, và con hằng ghi nhớ: bàn tay con nương nhờ bàn tay Chúa.


2.

Đời con nếu Chúa chẳng cùng gieo trồng, thì ngăn sông lấp biển cũng hoài công.

Cây sớm chiều trổ bông, con bốn mùa cậy trông, vì trong từng giây phút, đời an vui luôn nhờ tình yêu Chúa.


3.

Mầm sinh sôi Chúa gửi vào tay người, người chung tay cho nở hoa ngàn nơi.

Bông lúa thành hạt cơm, nho chín thành rượu thơm, mồ hôi và nước mắt thành câu ca xưng tụng quyền năng Chúa.


4.

Đời lao công xin gửi vào tay Ngài, nguyện ơn thiêng luôn mở sang ngày mai,

cho những giọt mồ hôi rơi xuống thành niềm vui, để trong đời tươi thắm, người muôn nơi ca ngợi kỳ công Chúa.

Xin Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm - Phanxicô