Cùng Tiến Dâng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Ngàn Thông

(https://www.youtube.com/watch?v=uo62o63WI4w)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Cùng tiến dâng lên bánh rượu này, dâng tình yêu phút huyền siêu.

Hồn xác con như lễ toàn thiêu, dâng Chúa Trời, nguyện dâng Chúa Trời.

 

ĐK.

Xin dâng lên Chúa Trời, xin ơn thiêng xuống cho người.

 

2.

Cùng tiến dâng năm tháng cuộc đời, dâng ngày sau biết về đâu.

Cùng tiến dâng bao nỗi bể dâu, dâng kiếp người buồn vui giữa đời.


ĐK.

Xin dâng lên Chúa Trời, xin ơn thiêng xuống cho người.

 

3.

Cùng tiến dâng mơ ước cuộc đời, đêm dần qua, cây nở hoa.

Cùng tiến dâng câu hát, lời ca, mong tiếng cười rộn vang cõi đời. 


ĐK.

Xin dâng lên Chúa Trời, xin ơn thiêng xuống cho người.

Cùng Tiến Dâng - Phanxicô - Dâng Lễ