Xin Giáng Sinh Tình Yêu

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Ngôi Ba

(https://www.youtube.com/watch?v=VXLWVGsPuPs)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST1

1.

Khi mùa đông sang, con nghĩ đến hai tình yêu này: Là một tình yêu của Chúa bao la đại dương,

Và một tình yêu nhân loại gian dối hững hờ, lòng người mùa đông phai nhạt, băng giá, u mờ.

 

2.

Ôi mùa đông xưa, băng giá tuyết sương buồn giăng đầy, kìa bầu trời cao bừng sáng muôn muôn vì sao.

Kìa từ trời cao Chúa đã sinh xuống gian trần, để từ trần gian con được biết lối lên trời.


ĐK.

Xin cho tình yêu giáng sinh trên tình yêu, tình yêu thiên cung xin xuống trên tình con người.

Xin cho trần gian chứa chan ơn trời cao, người yêu thương nhau như Chúa yêu người đớn đau.


3.

Mang tình yêu thương, Chúa đã xuống đây cùng con người, cuộc đời lầm than, Chúa đến nâng niu, ủi an.

Gọi về mùa xuân, Chúa dệt câu hát nơi nơi, dạt dào lòng con muôn đời không nói nên lời.


4.

Bao mùa đông qua, con vẫn bước trên đường vô tình, dù đời mù sương đâu biết trao nhau niềm thương.

Nguyện cầu tình yêu đong đầy trong trái tim này để hồn nồng say đi tìm dâng hiến đêm ngày.


ĐK.

Xin cho tình yêu giáng sinh trên tình yêu, tình yêu thiên cung xin xuống trên tình con người.

Xin cho trần gian chứa chan ơn trời cao, người yêu thương nhau như Chúa yêu người đớn đau.

Xin Giáng Sinh Tình Yêu - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh