Thánh Thần

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Tam Biên

(https://www.youtube.com/watch?v=HPA8rk3D3o4)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chúa Thánh Thần

CBST1

ĐK.

Thánh Thần Tình Yêu linh thiêng, Người hãy đến chiếu soi gian trần,

Đổi mới cõi lòng của muôn con người, và khơi lên ngọn thương yêu,

Lửa hồng rực sáng trong tim, bừng cháy là mãi suốt đời (i i) chúng con.

 

1.

Xin cho con ánh sáng để con đi qua màn đêm cách trở mịt mùng, cách trở mịt mùng.

Xin cho con sức hùng để con băng qua hiểm nguy, gian khó có lo chi, tay Chúa dìu con đi.


2.

Xin cho con Đức Ái để con thương yêu ủi an tất cả mọi người, suốt cả cuộc đời.

Con đi gieo tiếng cười và lau khô đi lệ rơi, mong ước khắp nơi nơi luôn sống đời an vui.


ĐK.

Thánh Thần Tình Yêu linh thiêng, Người hãy đến chiếu soi gian trần,

Đổi mới cõi lòng của muôn con người, và khơi lên ngọn thương yêu,

Lửa hồng rực sáng trong tim, bừng cháy là mãi suốt đời (i i) chúng con.

 

3.

Xin cho con theo Chúa, ngày đêm mang tâm hồn thơ, bé nhỏ khiêm nhường, bé nhỏ khiêm nhường.

Con như bông hoa hường, làn hương thanh cao nhẹ vương, man mác ý yêu thương trao hiến người muôn phương.

 

4.

Xin cho con trong trắng, bàn tay luôn luôn sạch tinh, sống ở cuộc đời, ước ở Quê Trời.

Cho lương tâm sáng ngời để con đi theo đường ngay, luôn thánh đức, thanh cao, yêu mến và dâng trao.


ĐK.

Thánh Thần Tình Yêu linh thiêng, Người hãy đến chiếu soi gian trần,

Đổi mới cõi lòng của muôn con người, và khơi lên ngọn thương yêu,

Lửa hồng rực sáng trong tim, bừng cháy là mãi suốt đời (i i) chúng con.

 

5.

Xin cho con mắt sáng để con trông xem tình yêu Chúa mở cho đời, Chúa mở cho người.

Xin cho con sẵn sàng để con không bao giờ quên nghe tiếng Chúa trong đêm, theo Chúa mà đi lên.

Thánh Thần - Phanxicô - Chúa Thánh Thần (1/2)
Thánh Thần - Phanxicô - Chúa Thánh Thần (2/2)