Xin Về Thánh Cung

(Tv 43)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Nhập Lễ

CBST2

ĐK.

Nguồn sáng và chân lý Chúa xin dẫn đưa con về thánh cung, về ngai tòa trên núi thánh, chính nơi Chúa ngự hiển vinh.


1.

Con sẽ tiến lên bàn thánh, Chúa chính là nguồn vui của con.

Con xin dâng lời ca ngợi: Chúa chính là Thiên Chúa của con.


ĐK.

Nguồn sáng và chân lý Chúa xin dẫn đưa con về thánh cung, về ngai tòa trên núi thánh, chính nơi Chúa ngự hiển vinh.


2.

Hồn tôi hỡi, sao sầu bi, hãy vững lòng mà trông cậy đi.

Xin dâng lên lời chúc tụng: Chúa chính là Đấng cứu độ tôi.


ĐK.

Nguồn sáng và chân lý Chúa xin dẫn đưa con về thánh cung, về ngai tòa trên núi thánh, chính nơi Chúa ngự hiển vinh.


3.

Vì sao Chúa nỡ bỏ con, để quân thù xông lên bủa vây.

Xin cho con được an toàn, thoát tay kẻ gian ác hại con.


ĐK.

Nguồn sáng và chân lý Chúa xin dẫn đưa con về thánh cung, về ngai tòa trên núi thánh, chính nơi Chúa ngự hiển vinh.

Xin Về Thánh Cung - Phanxicô - Nhập Lễ