Cầu Nguyện Trước Khi Tập Hát

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Ca Nguyện

CBST136

Lạy Chúa,

Chúng con dâng Chúa giờ thánh này.

Xin cho lời ca tiếng hát xứng đáng chúc tụng Cha.

Và cho đời con năm tháng dài

Sẽ thành một bài ca,

Sẽ thành một bài ca.

Cầu Nguyện Trước Khi Tập Hát - Phanxicô - Ca Nguyện