Lễ Đã Hết

(Lễ Thiếu Nhi)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Tạ Lễ

CBST1

ĐK.

Lễ đã hết, chào Chúa con về, đây tâm tư ngập tràn sướng vui

Lễ đã hết, cùng Chúa con đi, đem yêu thương cho người muôn phương.

 

1.

Con tìm đi đến với muôn người, mang niềm vui thắp sáng môi cười.


ĐK.

Lễ đã hết, chào Chúa con về, đây tâm tư ngập tràn sướng vui

Lễ đã hết, cùng Chúa con đi, đem yêu thương cho người muôn phương.

 

2.

Mang niềm tin nối kết tâm hồn, mang ủi an đến những tim buồn.


ĐK.

Lễ đã hết, chào Chúa con về, đây tâm tư ngập tràn sướng vui

Lễ đã hết, cùng Chúa con đi, đem yêu thương cho người muôn phương.

 

3.

Trên đường xa có Chúa đi cùng, không ngại chi, tiến bước anh hùng.

Lễ Đã Hết (Lễ Thiếu Nhi) - Phanxicô - Tạ Lễ