Tán Dương Chúa Muôn Loài

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường

CBST2

1.

Cảm tạ Chúa thương ngàn dân,

cảm tạ Chúa ban hồng ân.


ĐK.

Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên,

nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.


2.

Này biển sóng, kia trời mây,

ngàn đồng lúa, muôn rừng cây.


ĐK.

Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên,

nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.


3.

Màu của lá, hương của hoa,

vườn hợp tấu, chim hòa ca.


ĐK.

Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên,

nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.


4.

Từ ngày nắng sang chiều mưa

là nhờ Chúa lo chuyển đưa.


ĐK.

Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên,

nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.


5.

Mọi chuyển biến trong càn khôn

đều nhờ Chúa an bài luôn.


ĐK.

Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên,

nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.


6.

Nguồn mạch Chúa luôn tràn lan

tạo nhịp sống cho trần gian.


ĐK.

Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên,

nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.


7.

Nhờ tình Chúa nên đoàn con

được hưởng nếm sữa mật ngon.


ĐK.

Khắp thế giới muôn loài Chúa dựng nên,

nào hợp lời hòa ca tán dương Ngài.

Tán Dương Chúa Muôn Loài - Phanxicô - Tạo Hóa, Tạo Vật, Môi Trường