Xin Nhớ Đến Con

(Lc 23:42; Tv 129:3-4.7; 112:14; 42:3)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Cầu Hồn

CBST2

ĐK.

Lạy Chúa, xin nhớ đến con. (x2)

Lạy Chúa, xin xót thương con,

đưa con vào trong Nước của Ngài.


1.

Xin Chúa xót thương và bao dung

đoái trông hồn con khốn cùng.

Con dám khấn xin vì con tin:

Chúa rất giàu ơn cứu độ.


ĐK.

Lạy Chúa, xin nhớ đến con. (x2)

Lạy Chúa, xin xót thương con,

đưa con vào trong Nước của Ngài.


2.

Tuy Chúa biết con phận mong manh,

biết con là thân cát bụi,

nhưng Chúa mãi muôn đời yêu thương

những ai hằng tôn kính Ngài.


ĐK.

Lạy Chúa, xin nhớ đến con. (x2)

Lạy Chúa, xin xót thương con,

đưa con vào trong Nước của Ngài.


3.

Xin Chúa chiếu soi vào đêm sâu

ánh quang và chân lý Ngài,

con sẽ bước theo đường lên cao,

đến với Ngài nơi thánh điện.


ĐK.

Lạy Chúa, xin nhớ đến con. (x2)

Lạy Chúa, xin xót thương con,

đưa con vào trong Nước của Ngài.


4.

Trong chốn tối tăm lòng con tin

Chúa nhân từ không chấp tội,

nhưng Chúa xót thương và khoan dung,

để nhân loại yêu kính Ngài.


ĐK.

Lạy Chúa, xin nhớ đến con. (x2)

Lạy Chúa, xin xót thương con,

đưa con vào trong Nước của Ngài.

Xin Nhớ Đến Con - Phanxicô - Cầu Hồn