Thánh Phaolô Trở Lại

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: (chưa rõ)

(https://www.youtube.com/watch?v=g5HLED6S6jQ)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

ĐK.

Trên đường ngày xưa, đường đi Đa-mát-sô, có nhịp bước PHAO-LÔ kìa đang tìm bắt Chúa.

Nhưng nửa đường chập chùng, hào quang Chúa sáng trưng gọi PHAO-LÔ bao mến thương về theo Chúa lên đường.

 

1.

Lên đường từ ngày Chúa mời, dâng cả cuộc đời cho Người, đường xa nguyện xông pha ngày tháng.

Đi tìm về mọi linh hồn, trong cuộc đời đầy đau buồn.

Đường xa vì Danh Cha mà thôi.


ĐK.

Trên đường ngày xưa, đường đi Đa-mát-sô, có nhịp bước PHAO-LÔ kìa đang tìm bắt Chúa.

Nhưng nửa đường chập chùng, hào quang Chúa sáng trưng gọi PHAO-LÔ bao mến thương về theo Chúa lên đường.

 

2.

Lên đường một đời Tông Đồ, Tin Mừng ngỏ cùng dân ngoại, tình thương tỏa hương cho trần thế.

Ai người phụng thờ Chúa Trời, mong tìm một đời sáng ngời, này đây, nhìn PHAO-LÔ làm gương.


ĐK.

Trên đường ngày xưa, đường đi Đa-mát-sô, có nhịp bước PHAO-LÔ kìa đang tìm bắt Chúa.

Nhưng nửa đường chập chùng, hào quang Chúa sáng trưng gọi PHAO-LÔ bao mến thương về theo Chúa lên đường.

 

3.

Ôi nhiệm mầu việc Chúa làm, huy hoàng gọi từ điêu tàn, tình yêu từ kiêu căng thù oán.

Chúa hằng từ trời kêu mời, mong người nhiệt thành đáp lời.

Ngại chi, nhìn PHAO-LÔ mà đi.

Thánh Phaolô Trở Lại - Phanxicô - Chư Thánh