Lạy Đấng Đã Ẵm Lấy Chúa Giêsu

(Theo ý "Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử" của Đức Giáo Hoàng Lêô XIII)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Phần: Thánh Giuse

Lạy Thánh GIU-SE, xưa vì kính mến, Người làm Bạn với Đức Nữ Trinh.

Và vì tình thương của một người cha, Người đã ẵm lấy Chúa Giê-su.

Xin cầu cho chúng con được bắt chước Người, cậy trông Người.

Xin cầu cho chúng con giữ đạo cho trọn, được chết lành, và được hưởng phúc trên thiên đàng.

A-men.

Lạy Đấng Đã Ẵm Lấy Chúa Giêsu - Phanxicô - Thánh Giuse