Mây Trên Đỉnh Núi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Nhạc Đoàn Thương Xót

(https://www.youtube.com/watch?v=h6U5hjPkc_Y)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Tình Cha như mây trên đỉnh núi, tháng ngày chở che con ấm êm, tháng ngày chở che con ấm êm.

Tình Cha như mây trên trời cao, cho mưa rơi đều, mưa rơi đều, cho mưa rơi thành suối hồng ân.

 

ĐK.

Xin tri ân tình Cha luôn thắm nở, muôn thuở muôn đời luôn sắt son.

Con mong sao như là mây, bay lên, bay lên, bay lên trời cùng Cha.

 

2.

Tình Cha bao la như biển Thái, muôn trùng nguồn ơn cho thế gian, muôn trùng nguồn ơn cho thế gian.

Tình Cha đi qua bao ngày tháng, luôn luôn vững bền, luôn vững bền, cho thiên thu lời hát triền miên.


ĐK.

Xin tri ân tình Cha luôn thắm nở, muôn thuở muôn đời luôn sắt son.

Con mong sao như là mây, bay lên, bay lên, bay lên trời cùng Cha.

 

3.

Tình Cha như hoa không tàn úa, muôn đời tỏa hương cho khắp nơi, muôn đời tỏa hương cho khắp nơi.

Tình Cha dung tha không bờ bến, quên đi lỗi lầm, bao lỗi lầm, thương yêu ai bạc nghĩa bội ân.


ĐK.

Xin tri ân tình Cha luôn thắm nở, muôn thuở muôn đời luôn sắt son.

Con mong sao như là mây, bay lên, bay lên, bay lên trời cùng Cha.

 

4.

Tình Cha thương con trong lặng lẽ, vô tình nhiều khi con lãng quên, vô tình nhiều khi con lãng quên.

Giờ đây con xin dâng lòng mến, xin dâng trót đời, dâng trót đời, mong sao luôn đền đáp tình Cha.


ĐK.

Xin tri ân tình Cha luôn thắm nở, muôn thuở muôn đời luôn sắt son.

Con mong sao như là mây, bay lên, bay lên, bay lên trời cùng Cha.

Mây Trên Đỉnh Núi - Phanxicô - Ca Nguyện