Thánh Gia

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Thánh Giuse

CBST1

1.

Năm xưa trong một làng quê, Thánh Gia sống đạo thiết tha yêu mến đời.

Dù nghèo vẫn vui, thương đau vẫn cười, đôi mắt trông trời cao thiết tha.

Khiêm nhu giữa hy sinh, âm thầm sống khiết trinh, nêu gương cho đời sống gia đình.

 

ĐK.

Ôi GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE, xin hãy lắng nghe bao lời người khấn xin.

Ôi GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE, xin hãy lắng nghe gia đình cậy trông Người.

 

2.

Xin cho trong cuộc đời con có ơn phúc lạ Thánh Gia chung mái nhà.

Dù đời đắng cay, gian lao tháng ngày, xin mãi không nhạt phai mến yêu.

Cho cha vững đôi tay, cho mẹ vững tin yêu, con thơ luôn thảo hiếu, ngoan hiền.


ĐK.

Ôi GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE, xin hãy lắng nghe bao lời người khấn xin.

Ôi GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE, xin hãy lắng nghe gia đình cậy trông Người.

Thánh Gia - Phanxicô - Thánh Giuse