Cùng Của Lễ Dâng Lên

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Cùng của lễ dâng lên Chúa Trời là nhịp sống trong tim mỗi người, và bao vui sướng, khổ đau, hiệp dâng, dâng tới tòa cao.


2.

Cùng ngọn nến lung linh thắm màu là lòng mến yêu đang khẩn cầu.

Lời ca câu hát ngàn phương, hiệp dâng, xin Chúa rủ thương.


3.

Cùng chung lễ dâng, chung mái nhà, đoàn dân thánh an vui thái hòa.

Đoàn con liên kết tình thân, hiệp thông trong Chúa từ nhân.


4.

Trần gian có hoa thơm trái lành nhờ tay Chúa khai sinh, tác thành.

Đoàn con dâng lễ tạ ơn, nguyện xin ân phúc nhiều hơn.

Cùng Của Lễ Dâng Lên - Phanxicô - Dâng Lễ