Cùng Mẹ Nguyện Cầu

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Mẹ Ma-ri-a vẫn đang cùng Hội Thánh nguyện cầu.

Mẹ Ma-ri-a vẫn đang cùng Dân Chúa nguyện cầu.


1.

Xin Mẹ dẫn đưa đoàn con đi tới bàn thờ,

để dâng về trời hy lễ muôn đời mãi tuyệt vời.

Khấn Mẹ nguyện xin, để đoàn con đây được ơn thánh,

ơn Thần Khí Chúa năm xưa phủ bóng trên Mẹ.


ĐK.

Mẹ Ma-ri-a vẫn đang cùng Hội Thánh nguyện cầu.

Mẹ Ma-ri-a vẫn đang cùng Dân Chúa nguyện cầu.


2.

Có Mẹ đỡ nâng, đoàn con thơ biết nguyện cầu,

biết luôn cảm tạ, tôn kính, ca ngợi Chúa nhiệm mầu.

Khấn Mẹ ủi an để đoàn con vui mừng trong Chúa,

vui mừng trong Đấng thương ban hồng phúc cứu độ.


ĐK.

Mẹ Ma-ri-a vẫn đang cùng Hội Thánh nguyện cầu.

Mẹ Ma-ri-a vẫn đang cùng Dân Chúa nguyện cầu.

Cùng Mẹ Nguyện Cầu - Phanxicô - Đức Mẹ