Dâng Đời Trăm Năm

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Tâm ST John Milpitas

(https://www.youtube.com/watch?v=46S111AVwhU)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Xin dâng lên Ngài đời trăm năm đã bắt đầu.

Trăm năm ngày sau có ngày vui bên những ngày buồn.

Đời trăm năm mai sau con có gì vui, con có gì buồn

(thời) dâng Ngài, xin dâng Ngài bao nhiêu mưa nắng đến trong ngày mai.

Tương lai biển rộng sông dài, nguyện xin Ngài đưa lối rồng mây.

 

ĐK.

Xin ban hồng ân, tình yêu năm tháng dịu êm.

Xin dẫn đưa qua những ngày gió lộng mưa sa.

Xin cho niềm tin xanh ngát hoa tầm xuân.

Xin lấy hy sinh dệt chung câu hát chung tình.

 

2.

Chung dây tơ hồng là trăm năm chung tấm lòng.

Dẫu mấy Biển Đông, mấy dòng sông ngăn bước vợ chồng.

Dù đi trong cơn mưa, có Chúa dìu đưa qua hết con đường

(thời) gia đình luôn an bình, tươi như hoa mới thắm như bình minh.

Trung trinh giữ vẹn câu thề, đường đi về luôn ấm tình vui.


ĐK.

Xin ban hồng ân, tình yêu năm tháng dịu êm.

Xin dẫn đưa qua những ngày gió lộng mưa sa.

Xin cho niềm tin xanh ngát hoa tầm xuân.

Xin lấy hy sinh dệt chung câu hát chung tình.

 

3.

Xin ơn Thiên Đàng đời trăm năm theo giúp nàng

Sống với tình thương giữ tròn gương nhân đức mẹ hiền.

Và tương lai mai sau có tiếng cười vui trong mái gia đình

(này) xin Trời ban cho người đôi tay nhân đức dẫn đưa đàn con.

Gian nan xin dạy cho nàng được vững vàng trong Chúa bình an.


ĐK.

Xin ban hồng ân, tình yêu năm tháng dịu êm.

Xin dẫn đưa qua những ngày gió lộng mưa sa.

Xin cho niềm tin xanh ngát hoa tầm xuân.

Xin lấy hy sinh dệt chung câu hát chung tình.

 

4.

Xin ơn cho người đời hy sinh luôn sáng ngời.

Vững bước người cha dẫu đường xa, bao nỗi đoạn trường.

Người mang trên đôi vai gian khó ngày mai với biết bao nhiêu

(là) hy vọng, bao hy vọng, mong sao tay Chúa dẫn đưa bình yên.

Tơ duyên đã nguyện suốt đời thì xin Trời theo bước người đi.


ĐK.

Xin ban hồng ân, tình yêu năm tháng dịu êm.

Xin dẫn đưa qua những ngày gió lộng mưa sa.

Xin cho niềm tin xanh ngát hoa tầm xuân.

Xin lấy hy sinh dệt chung câu hát chung tình.

Dâng Đời Trăm Năm - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Dâng Đời Trăm Năm - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)