Tình Yêu Trong Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Hôn Lễ

CBST2

1.

Nụ tình yêu trong tay Chúa thương

nở thành hoa xinh tươi ngát hương.

Nhìn lên Chúa, uyên ương chung lời,

cùng đoan hứa yêu thương suốt đời.


ĐK.

Con thuyền ra khơi, Chúa ơi.

Trong Chúa yêu thương đôi lứa lên đường.

Con đường hạnh phúc dâng tràn

nhờ ơn Chúa ban ngày đêm chứa chan.


2.

Một tình yêu trăm năm sắt son

là vườn xanh tươi cho trái ngon,

là cơm bánh chia vui với người,

là hoa thắm thêm hương cho đời.


ĐK.

Con thuyền ra khơi, Chúa ơi.

Trong Chúa yêu thương đôi lứa lên đường.

Con đường hạnh phúc dâng tràn

nhờ ơn Chúa ban ngày đêm chứa chan.


3.

Rượu nồng Ca-na tuôn chứa chan

từ nguồn ơn bao la Chúa ban.

Người mời Chúa chung vui trong nhà

là được phúc trăm năm an hòa.


ĐK.

Con thuyền ra khơi, Chúa ơi.

Trong Chúa yêu thương đôi lứa lên đường.

Con đường hạnh phúc dâng tràn

nhờ ơn Chúa ban ngày đêm chứa chan.


4.

Đường tương lai chung vai bước đi,

tựa vào nhau băng qua khó nguy.

Bàn tay Chúa nâng niu âm thầm

dìu đôi lứa qua bao thăng trầm.


ĐK.

Con thuyền ra khơi, Chúa ơi.

Trong Chúa yêu thương đôi lứa lên đường.

Con đường hạnh phúc dâng tràn

nhờ ơn Chúa ban ngày đêm chứa chan.

Tình Yêu Trong Chúa - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối