Lạy Thánh Giuse

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Thánh Giuse 

CBST2

1.

Lạy Thánh GIU-SE là Bạn thanh sạch cùng Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


2.

Lạy Thánh GIU-SE là người che chở và giữ gìn Chúa Giê-su trọn tình người cha.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


3.

Lạy Thánh GIU-SE nhận lời Chúa gọi, luôn sẵn sàng nói xin vâng, một lòng thực thi.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


4.

Lạy Thánh GIU-SE là người thánh thiện mà Tin Mừng đã tuyên dương, gọi là người công chính.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


5.

Lạy Thánh GIU-SE là người cha hiền, cho thấy lòng Chúa yêu thương ở cùng ngàn dân.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


6.

Lạy Thánh GIU-SE là người lao động chăm sóc cuộc sống gia đình, làm đẹp trần gian.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


7.

Lạy Thánh GIU-SE hiền lành, khiêm nhường, lặng lẽ chọn lấy hy sinh dệt thành niềm vui.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


8.

Lạy Thánh GIU-SE một đời chiêm niệm, dâng Chúa cả những giấc mơ của ngày niệm suy.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


9.

Lạy Thánh GIU-SE bền lòng can trường, luôn sáng tạo giữa gian nan, và hằng cậy trông.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


10.

Lạy Thánh GIU-SE một đời khiết tịnh, gương sáng cuộc sống hiến dâng, trọn vẹn, thủy chung.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


11.

Lạy Thánh GIU-SE bảo trợ Giáo Hội, đoàn chiên của Chúa Giê-su còn ở trần gian.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.


12.

Lạy Thánh GIU-SE là người lữ hành đưa dẫn người khắp dương gian tìm về trời cao.


ĐK.

Xin cầu cho chúng con, xin cầu cho chúng con.

Lạy Thánh Giuse - Phanxicô - Thánh Giuse