Cùng Tiến Dâng 2

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn GX Tân Châu

(https://www.youtube.com/watch?v=URdzWbIgB9A)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Cùng tiến dâng lên Chúa từ nhân của lễ này,

Với rượu nồng, bánh trắng bao tình yêu,

Với rượu nồng, bánh trắng bao tình yêu.

 

ĐK.

Xin Cha thương đoái của lễ này, và xin Cha thương che chở tháng ngày.

 

2.

Cùng tiến dâng lên Chúa từ nhân cuộc sống này,

Chúng con là lữ khách trên đường xa,

Ước mong về nương náu bên lòng Cha.


ĐK.

Xin Cha thương đoái của lễ này, và xin Cha thương che chở tháng ngày.

 

3.

Cùng tiến dâng lên Chúa từ nhân cả bốn mùa,

Những giọt buồn nước mắt khi lầm than,

Những nụ cười tươi thắm khi bình an. 


ĐK.

Xin Cha thương đoái của lễ này, và xin Cha thương che chở tháng ngày.

Cùng Tiến Dâng 2 - Phanxicô - Dâng Lễ