Nhớ Đến Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Nhớ đến Chúa trong cơn u buồn, nhớ đến Chúa ngay trong linh hồn, con ngợi khen Cha.

 

ĐK.

Cho con xem, cho con nghe, cho con tìm tình yêu Thiên Chúa.

Cho con tin, cho con trông, cho con mãi mến yêu Ngài.

 

2.

Với tiếng hát bay như hương trầm, với tiếng nói trong đêm âm thầm, con ngợi khen Cha.


ĐK.

Cho con xem, cho con nghe, cho con tìm tình yêu Thiên Chúa.

Cho con tin, cho con trông, cho con mãi mến yêu Ngài.

 

3.

Gió bát ngát bay trên gian trần, tiếng suối hát câu ca thiên thần, con ngợi khen Cha.


ĐK.

Cho con xem, cho con nghe, cho con tìm tình yêu Thiên Chúa.

Cho con tin, cho con trông, cho con mãi mến yêu Ngài.

 

4.

Nắng ấm biết soi tên Cha hiền, gió mát biết tuyên xưng Cha lành, con ngợi khen Cha.


ĐK.

Cho con xem, cho con nghe, cho con tìm tình yêu Thiên Chúa.

Cho con tin, cho con trông, cho con mãi mến yêu Ngài.

 

5.

Với nước mắt vương trên mi sầu, với tiếng hát vang trong kinh cầu, con ngợi khen Cha.


ĐK.

Cho con xem, cho con nghe, cho con tìm tình yêu Thiên Chúa.

Cho con tin, cho con trông, cho con mãi mến yêu Ngài.

 

6.

Với thế giới chung tay muôn người, mãi tiến bước đi xây câu cười, con ngợi khen Cha.


ĐK.

Cho con xem, cho con nghe, cho con tìm tình yêu Thiên Chúa.

Cho con tin, cho con trông, cho con mãi mến yêu Ngài.

Nhớ Đến Chúa - Phanxicô - Ca Nguyện