Lễ Hiển Linh

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: JB Nguyễn Sang

(https://www.youtube.com/watch?v=yAGMEiaGC2k)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Vọng - Giáng Sinh

CBST1

ĐK.

Kìa trông bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời.

Nào ta đi, nào ta đi, tìm Hài Nhi đã sinh cho ta, tìm Hài Nhi đã sinh cho đời.

 

1.

Kìa Ba Vua từ Phương Đông đến quỳ đây nơi hang đá này, dâng Người bao vật quý và hương ngát thơm.

Kìa Ba Vua tìm Bê-lem đến mà xem nơi hang đá hèn, Chúa Trời nay sinh xuống giữa cảnh lầm than.


ĐK.

Kìa trông bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời.

Nào ta đi, nào ta đi, tìm Hài Nhi đã sinh cho ta, tìm Hài Nhi đã sinh cho đời.

 

2.

Kìa muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang Chúa Trời, trên đời nay đã thấy Nhành Hoa thắm tươi.

Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu, muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thẳm sâu.


3.

Người mang vương quyền trên vai đến trần ai đem ơn thái hòa, muôn nhà luôn năm tháng triền miên hát ca.

Kìa trăng sao còn lên ngôi, mãi đẹp tươi Đức Công Chính Người.

Chúa Trời trên ngai báu vững bền ngàn năm.


ĐK.

Kìa trông bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời.

Nào ta đi, nào ta đi, tìm Hài Nhi đã sinh cho ta, tìm Hài Nhi đã sinh cho đời.

 

4.

Này con đi cùng Ba Vua đến quỳ đây nơi hang đá này, dâng Người hương say mến từ trong trái tim.

Này con dâng đời con đây với ngày mai khi vui lúc buồn, xin Người như sao sáng dắt dìu đời con.


ĐK.

Kìa trông bầu trời cao cao, có ánh sao soi rạng ngời.

Nào ta đi, nào ta đi, tìm Hài Nhi đã sinh cho ta, tìm Hài Nhi đã sinh cho đời.

Lễ Hiển Linh - Phanxicô - Mùa Vọng - Giáng Sinh