Mẹ Lên Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Linh Torrance

(https://www.youtube.com/watch?v=i9WjJZkmj7A)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

ĐK.

(U u u u u u u)

(U u u u u u u)

Trên trời xanh mây thu, gió vi vu, gió vi vu.

Gió mây đưa Mẹ lên cao.

(Mây gió đón Mẹ lên cao)

(Gió mây đưa Mẹ lên cao cùng trăng sao)

Cùng trăng sao đẹp tuyệt vời.

(Trăng sao đẹp tuyệt vời)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương,

(Tình Thiên Chúa yêu thương,)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương.

(Ôi yêu thương, Thiên Chúa yêu thương.)

 

1.

Thiên Chúa yêu thương đưa Mẹ về trời, cung đàn hát chơi vơi.

Một nụ hồng nở thắm trên môi Người, ngàn mặt trời rực sáng bên chân Người.

Mây trời quỳ dâng câu kính mến, huy hoàng tòa Chúa Ba Ngôi.


ĐK.

(U u u u u u u)

(U u u u u u u)

Trên trời xanh mây thu, gió vi vu, gió vi vu.

Gió mây đưa Mẹ lên cao.

(Mây gió đón Mẹ lên cao)

(Gió mây đưa Mẹ lên cao cùng trăng sao)

Cùng trăng sao đẹp tuyệt vời.

(Trăng sao đẹp tuyệt vời)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương,

(Tình Thiên Chúa yêu thương,)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương.

(Ôi yêu thương, Thiên Chúa yêu thương.)

 

2.

Thiên Chúa yêu thương trao tặng cuộc đời Bông Huệ Trắng tươi xinh.

Một Vườn Hồng tỏa ngát hương thanh bình, một Mẹ Hiền trìu mến bao ân tình.

Đây Mẹ là gương soi thế giới, muôn đời tỏa sáng lung linh.


ĐK.

(U u u u u u u)

(U u u u u u u)

Trên trời xanh mây thu, gió vi vu, gió vi vu.

Gió mây đưa Mẹ lên cao.

(Mây gió đón Mẹ lên cao)

(Gió mây đưa Mẹ lên cao cùng trăng sao)

Cùng trăng sao đẹp tuyệt vời.

(Trăng sao đẹp tuyệt vời)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương,

(Tình Thiên Chúa yêu thương,)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương.

(Ôi yêu thương, Thiên Chúa yêu thương.)

 

3.

Trông ngước lên cao xin Mẹ độ trì, xin Mẹ dẫn con đi.

Ngày từng ngày vượt khó nguy trong đời, ngày từng ngày tìm bước lên Quê Trời.

Theo Mẹ là Sao Mai dẫn lối, con thuyền nhẹ lướt xa khơi.


ĐK.

(U u u u u u u)

(U u u u u u u)

Trên trời xanh mây thu, gió vi vu, gió vi vu.

Gió mây đưa Mẹ lên cao.

(Mây gió đón Mẹ lên cao)

(Gió mây đưa Mẹ lên cao cùng trăng sao)

Cùng trăng sao đẹp tuyệt vời.

(Trăng sao đẹp tuyệt vời)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương,

(Tình Thiên Chúa yêu thương,)

Đến với tình Thiên Chúa yêu thương.

(Ôi yêu thương, Thiên Chúa yêu thương.)

Mẹ Lên Trời - Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Mẹ Lên Trời - Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)