Dâng Lên Chúa Cả

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Nguyện dâng lên Chúa Cả bánh rượu ngon là lao công vất vả của đoàn con.


ĐK.

Dâng đoàn con của Chúa, xin Chúa ban hồng ân.

Xin tình yêu thắm nở, xin Chúa mở mùa xuân.


2.

Nguyện dâng lên tất cả trên trần gian.

Dù mưa rơi nắng đổ mong bình an.


ĐK.

Dâng đoàn con của Chúa, xin Chúa ban hồng ân.

Xin tình yêu thắm nở, xin Chúa mở mùa xuân.


3.

Nguyện ơn thiêng Chúa gửi cho đoàn con được sinh hoa kết quả muôn lần hơn.


ĐK.

Dâng đoàn con của Chúa, xin Chúa ban hồng ân.

Xin tình yêu thắm nở, xin Chúa mở mùa xuân.


4.

Nguyện dâng bao lối mở cho ngày mai.

Niềm tin trong cách trở xin chẳng phai.


ĐK.

Dâng đoàn con của Chúa, xin Chúa ban hồng ân.

Xin tình yêu thắm nở, xin Chúa mở mùa xuân.

Dâng Lên Chúa Cả - Phanxicô - Dâng Lễ