Chúa Chạnh Lòng Thương

(Mt 14:13-21)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Nhạc Đoàn Thương Xót

(https://www.youtube.com/watch?v=XJ4DpXMyxME)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Chúa nhìn chúng con trên cánh đồng, trái tim nhân hiền những chạnh thương.

Người mở bàn tay xoa khổ đau, cho dân đói lòng được bánh ngon.

 

1.

Chúa chăn nuôi con, ban sự sống, ruộng đồng lúa xanh, trái thơm ngon.

Chúa nâng niu con như Mẹ Hiền, Chúa chỉ dạy con cho lớn khôn.


ĐK.

Chúa nhìn chúng con trên cánh đồng, trái tim nhân hiền những chạnh thương.

Người mở bàn tay xoa khổ đau, cho dân đói lòng được bánh ngon.

 

2.

Chúa luôn thương yêu, ban Lời Chúa, để hồn chúng con mãi vươn cao.

Chúa ban hương hoa bao ngọt ngào, lúa vàng, nho chín nuôi xác thân.


ĐK.

Chúa nhìn chúng con trên cánh đồng, trái tim nhân hiền những chạnh thương.

Người mở bàn tay xoa khổ đau, cho dân đói lòng được bánh ngon.

 

3.

Chúng con lo toan trong cuộc sống.

Từng ngày dẫu vui, dẫu long đong, Chúa luôn quan tâm, Chúa quan phòng, Chúa ở cùng con, con vững trông.


ĐK.

Chúa nhìn chúng con trên cánh đồng, trái tim nhân hiền những chạnh thương.

Người mở bàn tay xoa khổ đau, cho dân đói lòng được bánh ngon.

Chúa Chạnh Lòng Thương - Phanxicô - Ca Nguyện