Bộ Lễ Hoa Hồng

(Lạy Chiên Thiên Chúa) (4 Bè)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Bộ Lễ

CBST388


Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Lạy Chiên Thiên Chúa (4 bè) (1/2)
Bộ Lễ Hoa Hồng - Phanxicô - Lạy Chiên Thiên Chúa (4 bè) (2/2)