Đừng Lìa Xa Thiên Chúa

(Hc 2:2.3.7; Tv 9:11; Is 55:7)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST2

ĐK.

Đừng lìa xa Thiên Chúa kẻo ngã thua. (x2)


1.

Hỡi những ai kính sợ Chúa,

hãy trông đợi lòng Chúa xót thương.

Đừng lìa xa Người,

đừng lìa xa Người kẻo gục ngã đau thương.


ĐK.

Đừng lìa xa Thiên Chúa kẻo ngã thua. (x2)


2.

Hãy giữ tâm sáng, lòng ngay,

chớ thất vọng vì nỗi truân chuyên.

Cậy trông Chúa Trời,

hằng đeo bám Người, Người sẽ nhấc con lên.


ĐK.

Đừng lìa xa Thiên Chúa kẻo ngã thua. (x2)


3.

Với những ai kiếm tìm Chúa,

Chúa không bỏ mặc, chẳng xua đi.

Về đây với Người,

về đây với Người, và Người sẽ xót thương.


ĐK.

Đừng lìa xa Thiên Chúa kẻo ngã thua. (x2)

Đừng Lìa Xa Thiên Chúa - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh