Dâng Lễ Tạ Ơn

(Giọng miền Bắc)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Dâng Lễ

CBST030

1.

Dâng lên Chúa bánh rượu ngon,

Dâng lễ vật Ngài ban cho con

Như em bé dâng mẹ yêu

Hoa thơm trái ngon mẹ trồng rất nhiều.

ĐK.

Dâng lên Chúa

(_ _ Dâng lên Chúa)

Lễ tạ ơn

(_ _ Lễ tạ ơn)

Chúa thương con

(_ _ Chúa thương con)

Không (a) bến _ bờ

(_ _ Không bến bờ).

2.

Dâng lên Chúa những buồn vui,

Khi nắng gội và khi mưa rơi.

Như em bé bên mẹ yêu,

Con vui bước trong cuộc đời sớm chiều.


ĐK.

Dâng lên Chúa

(_ _ Dâng lên Chúa)

Lễ tạ ơn

(_ _ Lễ tạ ơn)

Chúa thương con

(_ _ Chúa thương con)

Không (a) bến _ bờ

(_ _ Không bến bờ).

Dâng Lễ Tạ Ơn (Giọng Miền Bắc) - Phanxicô - Dâng Lễ