Dâng Lễ Tạ Ơn

(Giọng miền Bắc)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Dâng lên Chúa bánh rượu ngon, dâng lễ vật Ngài ban cho con

Như em bé dâng mẹ yêu hoa thơm trái ngon mẹ trồng rất nhiều.

 

ĐK.

Dâng lên Chúa lễ tạ ơn.

Chúa thương con không bến bờ.

 

2.

Dâng lên Chúa những buồn vui, khi nắng gội và khi mưa rơi.

Như em bé bên mẹ yêu, con vui bước trong cuộc đời sớm chiều. 


ĐK.

Dâng lên Chúa lễ tạ ơn.

Chúa thương con không bến bờ.

Dâng Lễ Tạ Ơn (Giọng Miền Bắc) - Phanxicô - Dâng Lễ