Nghỉ Yên Trong Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Tâm hồn con khát khao mong suối ơn tình yêu Thiên Chúa.

Tâm hồn con u hoài cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.

 

1.

Ngược dòng năm tháng người thấy gì? Thời gian qua muôn trùng, nhịp bước đến vô cùng.

Đời người bụi cát một thoáng mờ, đời trăm năm bây giờ ai nhớ ai nghìn xưa?


ĐK.

Tâm hồn con khát khao mong suối ơn tình yêu Thiên Chúa.

Tâm hồn con u hoài cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.

 

2.

Người tìm chân lý, tìm bến bờ, nhìn thế giới hữu hình mà thấy Đấng Vô Hình.

Người tìm ý nghĩa của kiếp người, nhìn mưa rơi bên trời tin nắng soi ngày mai.


ĐK.

Tâm hồn con khát khao mong suối ơn tình yêu Thiên Chúa.

Tâm hồn con u hoài cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.

 

3.

Miệt mài năm tháng cùng bốn mùa, này gian lao đã nhiều, còn nắng sớm mưa chiều.

Nguyện cầu ơn Chúa dìu bước người vượt chông gai trong đời, luôn thắm đẹp niềm vui.


ĐK.

Tâm hồn con khát khao mong suối ơn tình yêu Thiên Chúa.

Tâm hồn con u hoài cho đến khi nghỉ yên trong Ngài.

 

4.

Bụi hồng theo gió về cuối trời, một trăm năm kiếp người chờ phút cuối qua đời.

Lòng này thao thức tìm kiếm hoài, tìm an vui trong Ngài, luôn vững tin ngày mai.

Nghỉ Yên Trong Chúa - Phanxicô - Ca Nguyện