Lời Dâng

Nhạc: Phanxicô

Thơ: Đình Bảng

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Đức Mẹ

CBST1

1.

Xin Mẹ hãy ở cùng con,

Xin Mẹ hãy ở cùng con thật gần.

Ở bên con mãi (i) gian (i i i) truân.

Ở bên con mỗi (i) một (i i i) lần (là lần) gieo neo.

 

ĐK.

Mẹ ơi ở mãi trong (i i i) con, trong (i i i) con.

Để từ (ư) để từ nay con ở luôn trong Người.

 

2.

Ước gì con ngọn dây leo,

Lớn dần lên giữa (ơ ơ) tình yêu mặn nồng.

Nhiều khi giờ khắc (ư), đêm (ơ ơ ơ) vơi,

Lời vô ngôn mới (i) là lời (là lời) thiêng liêng.


ĐK.

Mẹ ơi ở mãi trong (i i i) con, trong (i i i) con.

Để từ (ư) để từ nay con ở luôn trong Người.

 

3.

Xin Người dủ chút (i i a) ơn riêng,

Hòng khi lên bến (í a) xuống thuyền, về non.

Đêm tàn, nguyệt lặn, canh (i i i) thâu,

Một mình con với (i) chuyến (i i i) tàu (là tàu) trăm năm.


ĐK.

Mẹ ơi ở mãi trong (i i i) con, trong (i i i) con.

Để từ (ư) để từ nay con ở luôn trong Người.

Lời Dâng - Thơ: Đình Bảng - Nhạc: Phanxicô - Đức Mẹ (1/2)
Lời Dâng - Thơ: Đình Bảng - Nhạc: Phanxicô - Đức Mẹ (2/2)