Dâng Lên Chúa 3

(Lễ kính nhớ [các] vị Thánh tu sĩ, cách riêng Thánh Phanxicô Assisi)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

ĐK.

Dâng lên Chúa tấm bánh thơm.

Dâng Ngài chén rượu nồng.


1.

Bánh đơn sơ này là cuộc đời của chúng con mong sống đơn sơ nghèo khó,

mong sống đơn sơ nghèo khó để trở thành hình ảnh của Đức Ki-tô trên trần gian.


ĐK.

Dâng lên Chúa tấm bánh thơm.

Dâng Ngài chén rượu nồng.


2.

Kết trong rượu nồng là lòng mọn hèn chúng con xin biết say mê Lời Chúa,

xin biết say mê Thập Giá, biết trung thành đồng hành cùng Đức Ki-tô trong niềm vui.


ĐK.

Dâng lên Chúa tấm bánh thơm.

Dâng Ngài chén rượu nồng.


3.

Tiến dâng lễ này và từng ngày theo Chúa đi, xin Chúa ban thêm lửa mến,

xin Chúa ban thêm lửa mến, để muôn người nhiệt thành tận hiến dâng trao cho tình yêu.


ĐK.

Dâng lên Chúa tấm bánh thơm.

Dâng Ngài chén rượu nồng.

Dâng Lên Chúa 3 - Phanxicô - Dâng Lễ