Xin Tiến Dâng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Hiến lễ với muôn lòng thờ kính, xin tiến dâng.

Ánh nến với hương nguyện cầu Chúa, xin Chúa thương.


2.

Tiếng hát thiết tha cảm tạ Chúa, xin tiến dâng.

Kiếp sống vững hy vọng ở Chúa, xin Chúa thương.


3.

Lễ nối kết muôn người hiệp nhất, xin tiến dâng.

Khắp thế giới nương tựa vào Chúa, xin Chúa thương.


4.

Góp hết mến tin trong rượu bánh, xin tiến dâng.

Chúa sẽ đoái trông mở nguồn sống, xin Chúa thương.

Xin Tiến Dâng - Phanxicô - Dâng Lễ