Các Thánh Chứng Nhân

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Chư Thánh

CBST2

ĐK.

Rền vang bao tiếng ca ngày vinh thắng, rực lên bao vầng sáng huy hoàng.

Nguyện dâng tấm thân đền đáp thánh ân, bao người ra pháp trường để minh chứng tình yêu.


1.

Giữa đớn đau ngước nhìn Thập Giá, nguyện một lòng vàng đá chẳng phai.

Thắp sáng lời kinh, giữ vững niềm tin, nhìn về Chúa dâng trọn khối tình.


ĐK.

Rền vang bao tiếng ca ngày vinh thắng, rực lên bao vầng sáng huy hoàng.

Nguyện dâng tấm thân đền đáp thánh ân, bao người ra pháp trường để minh chứng tình yêu.


2.

Chẳng có ai có tình nồng thắm bằng tình của người chết vì yêu.

Hiến lễ toàn thiêu thắm máu tình yêu cảm tạ Chúa ban tặng đã nhiều.


ĐK.

Rền vang bao tiếng ca ngày vinh thắng, rực lên bao vầng sáng huy hoàng.

Nguyện dâng tấm thân đền đáp thánh ân, bao người ra pháp trường để minh chứng tình yêu.


3.

Máu chứng nhân tử đạo đổ xuống là nụ mầm, hạt giống niềm tin.

Phúc đức tiền nhân thấm xuống ngàn dân thành nhịp sống trong lòng thế trần.


ĐK.

Rền vang bao tiếng ca ngày vinh thắng, rực lên bao vầng sáng huy hoàng.

Nguyện dâng tấm thân đền đáp thánh ân, bao người ra pháp trường để minh chứng tình yêu.


4.

Các chứng nhân hiến dâng mạng sống được hòa nhập cùng Đấng Phục Sinh.

Nước mắt đầy vơi đến lúc ngừng rơi, đường thập giá đưa về Nước Trời.

Các Thánh Chứng Nhân - Phanxicô - Chư Thánh