Trước Tòa Thiên Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Trước tòa Thiên Chúa (í i ì í i) đâu có hoa thơm và trái ngọt (í i) mà dâng.

Chỉ có tấm lòng hợp trong là trong bánh trắng.

Chỉ có tấm lòng thắm hòa cùng rượu ngon.

 

ĐK.

Xin dâng lên một nén hương lòng, bao la tình nhân thế tiến dâng lên.

Xin dâng lên này đây xác hồn, niềm vui nỗi buồn, trót đời nguyện Chúa dủ thương.

 

2.

Chúa là gió mát, Chúa (i) là nắng xuân, trên lối đi gian trần, Chúa là suối nguồn hồng ân.

Chúng con trong đời tựa như thuyền trôi trên sóng.

Ngước trông lên trời bến bờ của ngày mai.

 

ĐK. (3 bè)

Xin dâng lên một nén hương lòng,

(Nguyện xin kính dâng Ngài trầm hương hương lòng,)

Bao la tình nhân thế kính dâng lên.

(Bao la dâng về, nhìn lên chúng con nguyện dâng lên Cha.)

Xin dâng lên này đây xác hồn, niềm vui nỗi buồn

(Nguyện xin kính dâng Ngài này đây xác hồn, buồn vui)

Trót đời nguyện Chúa dủ thương

(Trọn đời xin Chúa thương). 

Trước Tòa Thiên Chúa - Phanxicô - Dâng Lễ (1/2)
Trước Tòa Thiên Chúa - Phanxicô - Dâng Lễ (2/2)