Chúa Đã Chết Vì Con

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

1.

Chúa đã chết vì con, cứu độ con, dắt dìu con bước trọn đường đời, mời con đến trong Nước Trời.

 

ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

 

2.

Chúa đến giữa trần gian thắp niềm tin, cất khổ đau, chữa người tật nguyền, cùng gieo bước, chung nỗi niềm.


ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

 

3.

Chúa đón tiếp người con đã bỏ cha đến miền xa biết tìm về nhà, tình thương mến, ơn thái hòa.


ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

 

4.

Chúa sắp yến tiệc ngon nuôi hồn con.

Chúa tặng ban Máu Thịt của Người, nguồn sự sống cho cõi đời.


ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

 

5.

Chúa hứa có bình an xuống trần gian, giúp lòng ai đã nhiều muộn phiền được vui mát cơn gió hiền.


ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

 

6.

Chúa nối kết tình thân giữa ngàn dân, lấy hồng ân giúp người hòa đồng, gọi hiệp nhất muôn cõi lòng.


ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

 

7.

Chúa thắp sáng trời đêm, ánh lửa lên, giúp lòng con biết Lời nhiệm mầu, tìm trao phó, quên nỗi sầu.


ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

 

8.

Chúa sống giữa đoàn con sớm chiều nay với bàn tay giữ gìn từng ngày, ngàn ơn phúc ban xuống đầy. 


ĐK.

Chúa dẫn dắt đời con yếu hèn, cho con tìm, con thấy Chúa con.

Chúa Đã Chết Vì Con - Phanxicô - Ca Nguyện