Lúa Chín Trên Đồng

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thiên Thần GX Bình Lợi

(https://www.youtube.com/watch?v=pSz-IxXI2NQ)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Truyền Giáo - Thánh Hiến

CBST1

1.

Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa tỏa hương, trên đồng lúa chín tỏa hương.

Nguyện Chúa sai thợ đi gặt về.

 

ĐK.

Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.

[/ Thành những tông đồ luôn tín thành.]

 

2.

Đến báo Tin Mừng cho người khắp mọi nơi, Tin Mừng loan khắp mọi nơi.

Nguyện bước chân người luôn nhiệt thành.


ĐK.

Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.

[/ Thành những tông đồ luôn tín thành.]

 

3.

Có ánh Tin Mừng, cõi đời sáng tình thương,

Cõi đời chan chứa tình thương nhờ những tông đồ luôn nhiệt thành.


ĐK.

Nguyện xin dạy chúng con thành những tông đồ luôn nhiệt thành.

[/ Thành những tông đồ luôn tín thành.]

Lúa Chín Trên Đồng - Phanxicô - Truyền Giáo - Thánh Hiến