Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Chư Thánh

CBST1

1.

PHÊ-RÔ TỰ trọn đời là hoa đỏ không phai.

Từ thơ ngây ở trong Nhà Chung, tuổi thanh xuân bước gieo Tin Mừng, và trong gian nan chết cho tình yêu.

 

ĐK.

Trong lao tù, người cất tiếng ca xưng tụng Cha, thương cõi đời.

Khi hơi tàn vì vòng dây siết dần, người mừng vui: Chúa đã gần.

 

2.

PHÊ-RÔ TỰ từng ngày trèo lên đỉnh Can-vê.

Đường theo Chúa bốn năm ngại chi, đường thiên cung dẫn qua pháp trường, đường đi gian nan đến nơi bình an.


ĐK.

Trong lao tù, người cất tiếng ca xưng tụng Cha, thương cõi đời.

Khi hơi tàn vì vòng dây siết dần, người mừng vui: Chúa đã gần.

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự - Phanxicô - Chư Thánh