Lạy Thánh Maria

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Lạy Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, xin giúp con nên thánh giữa đời.


1.

Xin Mẹ Đồng Trinh đưa bước muôn nơi, giữ gìn hồn con trong sáng xinh tươi,

hoa hồng nhân đức đua nở tuyệt vời, hương trời tỏa lan suốt đời không ngơi.


ĐK.

Lạy Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, xin giúp con nên thánh giữa đời.


2.

Xin Mẹ dạy con biết nói xin vâng, biết tìm yêu thương, biết sống trao dâng.

Bông huệ thanh khiết trên tay Mẹ hiền đưa đường về Quê phúc nhàn bình yên.


ĐK.

Lạy Thánh Ma-ri-a Đức Mẹ Chúa Trời, xin giúp con nên thánh giữa đời.

Lạy Thánh Maria - Phanxicô - Đức Mẹ