Tiến Vào Nhà Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

ĐK.

Tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay là tiến (i) vào, tiến vào hạnh phúc đắm say.

(Tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay là tiến vào, tiến vào hạnh phúc mê say.)

 

1.

Hoa tươi ngát thơm trên tay nữ tì Chúa.

Nụ cười thắm nở trên môi đức lang quân.

Trước đền xin tỏ ái ân,

Có Trời (mà) chứng giám,

Ngại ngần gì đâu,

Ngại ngần gì đâu.


ĐK.

Tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay là tiến (i) vào, tiến vào hạnh phúc đắm say.

(Tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay là tiến vào, tiến vào hạnh phúc mê say.)

 

2.

Ơn thiêng dẫn đưa cho uyên ương hẹn ước,

Tình Trời nhắn gửi cho ai biết thương ai.

Trước đền đôi trẻ sánh vai,

Xin Trời (mà) thương đoái,

An bài ngày mai,

An bài ngày mai.


ĐK.

Tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay là tiến (i) vào, tiến vào hạnh phúc đắm say.

(Tiến (i i) vào nhà Chúa chiều nay là tiến vào, tiến vào hạnh phúc mê say.)

 

3.

Trăm năm khắc ghi trong đôi tim vàng đá.

Một chiều ước hẹn nên duyên suốt mai sau.

Bốn mùa loan phượng có nhau,

Mưa rừng (mà) sương núi

Tươi màu thủy chung,

Tươi màu thủy chung.

Tiến Vào Nhà Chúa - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối