Những Chiếc Nhẫn Này

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

ĐK.

Chúa đã chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà người trao đến nhau, trao đến nhau.

(Chúa đã chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà người trao đến nhau.)

Xin cho đôi lứa phượng loan suốt đời được ấm đôi bàn, đôi bàn tay trao.

(Xin cho đôi lứa phượng loan (à ơi) suốt đời được ấm đôi bàn, bàn tay trao.)

 

1.

Lời thề đổi trao, lời thắm tươi, kết một vầng trăng treo giữa trời.

Chiếc nhẫn buộc lời, nối hai người nên một tình chung đến muôn đời.


ĐK.

Chúa đã chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà người trao đến nhau, trao đến nhau.

(Chúa đã chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà người trao đến nhau.)

Xin cho đôi lứa phượng loan suốt đời được ấm đôi bàn, đôi bàn tay trao.

(Xin cho đôi lứa phượng loan (à ơi) suốt đời được ấm đôi bàn, bàn tay trao.)

 

2.

Tình dệt thành duyên nhờ phúc ân, duyên đẹp mùa xuân trong Thánh Thần.

Mơ ước một đời thắm duyên tình, ơn Trời rạng soi mái gia đình.


ĐK.

Chúa đã chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà người trao đến nhau, trao đến nhau.

(Chúa đã chúc lành cho những chiếc nhẫn này mà người trao đến nhau.)

Xin cho đôi lứa phượng loan suốt đời được ấm đôi bàn, đôi bàn tay trao.

(Xin cho đôi lứa phượng loan (à ơi) suốt đời được ấm đôi bàn, bàn tay trao.)

 

3.

Đường đời từ nay cùng nắm tay, luôn đẹp bàn tay chiếc nhẫn này.

Tay Chúa nhiệm mầu kết tay người, xin dệt niềm vui đến muôn đời.

Những Chiếc Nhẫn Này - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Những Chiếc Nhẫn Này - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)