Lễ Dâng Tôn Thờ

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

1.

Của lễ tinh tuyền và lời hát tiếng ca êm đềm.


ĐK.

Xin dâng lên trời cao tôn thờ Chúa chí thánh.


2.

Của lễ chân thành từ cuộc sống chứa chan ơn lành.


ĐK.

Xin dâng lên trời cao tôn thờ Chúa chí thánh.


3.

Của lễ muôn người là rượu bánh Chúa ban cho đời.


ĐK.

Xin dâng lên trời cao tôn thờ Chúa chí thánh.


4.

Của lễ cảm tạ vì được Chúa xuống ơn cứu độ.


ĐK.

Xin dâng lên trời cao tôn thờ Chúa chí thánh.

Lễ Dâng Tôn Thờ - Phanxicô - Dâng Lễ