Bước Vào Nhà Chúa

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: (chưa rõ)

(https://www.youtube.com/watch?v=vq4i6_a2AjI)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

1.

Tay trong tay bước vào nhà Chúa, tim tròn đôi nối trọn mối tình.

Trọn mối tình xin vào dâng Ngài một ngày vui hoa nến đẹp tươi.

Tay trong tay, lời dâng chiều nay, trọn tháng ngày cánh chim cùng bay,

Đường trần ai dù bao đắng cay, biết trong đời có nhau từ đây.

 

ĐK.

Vào dâng Cha trăm năm đã ươm mộng đời.

Duyên từ trời duyên xuống đời ai, xin trọn đời duyên thắm đừng phai.

 

2.

Duyên trao nhau bước trong tình Chúa, trong đời sống có mộng có mơ,

Và có mưa trên đường kiếm tìm, mà ngày mai, ai biết ngày mai.

Ai cho ai niềm vui đừng phai, chỉ có Ngài mãi cho nồng say.

Đường ngàn phương, ngàn năm thắm hương, chỉ có Ngài kết hoa tình thương.


ĐK.

Vào dâng Cha trăm năm đã ươm mộng đời.

Duyên từ trời duyên xuống đời ai, xin trọn đời duyên thắm đừng phai.

 

3.

Yêu thương nhau đã bao ngày tháng, nay tìm đến xin được chúc lành,

Và kết duyên cho thành gia đình, cùng dìu nhau đi hết ngày sau.

Yêu thương nhau, cùng nhau quỳ đây, mộng ước đầy, kính dâng từ nay.

Đường trời mây cùng tung cánh bay, gió mưa đầy vẫn trong tình Cha.


ĐK.

Vào dâng Cha trăm năm đã ươm mộng đời.

Duyên từ trời duyên xuống đời ai, xin trọn đời duyên thắm đừng phai.

Bước Vào Nhà Chúa - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối