Mùa Xuân Đã Về

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Mùa Xuân

CBST1

(Nhạc) 


ĐK.

Mùa xuân đã về, nắng đã về, và theo gió gọi ngàn yêu thương đã về.

Nắng đã lên, mùa đông đã quên.

Muôn cánh hoa tươi giăng đều thật đều, những cánh hoa tình yêu.

(Nữ)

Mùa xuân có thơ ước mơ cho đời.

(Nam)

Mùa xuân có cửa đón mở cho người.

(Chung)

Có ngàn rừng hoa mai cho đẹp đời ai.

 

1.

Khi nắng xuân về, chim hót bên hè, gió nhẹ đùa mây, nghe như lá cây cũng nói muôn lời.

Lời ai khắp nơi vui hát trong ơn Trời, và vui với mùa xuân.

Xin cám ơn Trời cho những mùa xuân.


(Nhạc)

 

ĐK.

Mùa xuân đã về, nắng đã về, và theo gió gọi ngàn yêu thương đã về.

Nắng đã lên, mùa đông đã quên.

Muôn cánh hoa tươi giăng đều thật đều, những cánh hoa tình yêu.

(Nữ)

Mùa xuân có thơ ước mơ cho đời.

(Nam)

Mùa xuân có cửa đón mở cho người.

(Chung)

Có ngàn rừng hoa mai cho đẹp đời ai.

 

2.

Xin góp muôn lời, chung với muôn người ngóng đợi ngàn nơi, xin xuân thắm tươi còn mãi muôn đời.

Đời bao bể dâu, năm tháng tuy phai màu còn xanh mãi hồng ân.

Xin Chúa cho đời xanh mãi hồng ân.


(Nhạc)

 

ĐK.

Mùa xuân đã về, nắng đã về, và theo gió gọi ngàn yêu thương đã về.

Nắng đã lên, mùa đông đã quên.

Muôn cánh hoa tươi giăng đều thật đều, những cánh hoa tình yêu.

(Nữ)

Mùa xuân có thơ ước mơ cho đời.

(Nam)

Mùa xuân có cửa đón mở cho người.

(Chung)

Có ngàn rừng hoa mai cho đẹp đời ai.

 

3.

Xin đón xuân này, xin có muôn ngày ước hẹn từ đây, xin thương mến nhau tình nghĩa vơi đầy.

Thời gian có qua, xuân thắm không phai nhòa là khi biết tìm nhau, khi biết đem lòng thương mến tìm nhau.

Mùa Xuân Đã Về - Phanxicô - Xuân (1/2)
Mùa Xuân Đã Về - Phanxicô - Xuân (2/2)