Khi Dâng Lễ Tạ Ơn

(Kh 5:8-10; Hiến chế về Phụng vụ số 83)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Nhập Lễ

CBST2

ĐK.

Khi dâng Lễ Tạ Ơn là được hát, hát bài thánh ca trên trời mà Đức Ki-tô đem xuống đời.


1.

Chúa là nguồn vui cho con vui hát bên bàn thờ Chúa.

Chúa là hy vọng để con ngóng đợi tiệc vui Nước Trời.


ĐK.

Khi dâng Lễ Tạ Ơn là được hát, hát bài thánh ca trên trời mà Đức Ki-tô đem xuống đời.


2.

Trước tòa uy linh muôn kinh dâng tiến theo làn trầm hương.

Nơi đền Chúa ngự là muôn tiếng nhạc lời ca kính thờ.


ĐK.

Khi dâng Lễ Tạ Ơn là được hát, hát bài thánh ca trên trời mà Đức Ki-tô đem xuống đời.


3.

Chúa đặt đoàn con nên dân tư thế vui phụng thờ Chúa.

Muôn đời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ kỳ công Chúa làm.


ĐK.

Khi dâng Lễ Tạ Ơn là được hát, hát bài thánh ca trên trời mà Đức Ki-tô đem xuống đời.

Khi Dâng Lễ Tạ Ơn - Phanxicô - Nhập Lễ