Alleluia

(Lễ Chúa Thánh Thần)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời

Phần: Mùa Chay - Phục Sinh

CBST179B

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu-ia

(_ _ _ _ Al-le-lu-ia)

Al-le-lu _ Al-le-lu

(_ _ Al-le _ _ lu-ia)

Al-le _ lu _ ia _ Al-le-lu-ia

(_ _ Al-le-lu-ia Al-le _ lu-ia).

.

_ _ _ Lạy Chúa Thánh Thần

(Lạy Chúa Thánh Thần)

Xin xuống tràn đầy _ _ tâm hồn

(_ Xin xuống đầy muôn tâm _ hồn)

Muôn giáo dân

(_ _ _ Của muôn giáo dân)

Và xin thắp lên _ _ Thắp lên

(_ _ _ _ Và xin mang đến)

Lửa yêu thương trong từng trái tim

(_ Tình thương _ _ vào con tim)

Mỗi con người

(_ Đầy vơi mỗi con người)

Alleluia - Lễ Chúa Thánh Thần - Phanxicô - Mùa Chay - Phục Sinh