Loan Phượng Chung Đôi

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Hôn Lễ

CBST1

(Đàn bầu)

 

ĐK.

Loan (i i) phượng chung (i i i) đôi (cùng kết tơ hồng)

Cùng kết tơ hồng (thủy chung tình nghĩa vợ chồng)

Thác ghềnh cùng đi (i i) (thác ghềnh biển sâu)

Biển sâu ngại chi (i i) (nào mãi đi (i i)) không ngại gì.)

Không (i i) ngại chi (i i i i) (vì Chúa theo cùng)

Vì Chúa theo cùng (cùng chung nhịp bước muôn trùng)

Dẫu mà đường xa (a a) (dẫu mà đường xa)

Bước chân nở hoa (a a) (chân nở hoa (a a a a).)

 

1.

Chập chùng rừng xanh bao nhiêu lá, núi cao có bao nụ hoa,

Gió bay là bao ngày tháng, gió bay bao lối xa gần,

Là bấy nhiêu lần (i i) lòng người yêu (i i) lòng người yêu.


ĐK.

Loan (i i) phượng chung (i i i) đôi (cùng kết tơ hồng)

Cùng kết tơ hồng (thủy chung tình nghĩa vợ chồng)

Thác ghềnh cùng đi (i i) (thác ghềnh biển sâu)

Biển sâu ngại chi (i i) (nào mãi đi (i i)) không ngại gì.)

Không (i i) ngại chi (i i i i) (vì Chúa theo cùng)

Vì Chúa theo cùng (cùng chung nhịp bước muôn trùng)

Dẫu mà đường xa (a a) (dẫu mà đường xa)

Bước chân nở hoa (a a) (chân nở hoa (a a a a).)


2.

Một đời đẹp tươi duyên đôi lứa, nắng mưa Chúa luôn dìu đưa.

Có khi trời thanh gió mát, có khi tối lửa tắt đèn,

Lòng vẫn ước hẹn (i i) tình thủy chung (i i) tình thủy chung.


(Đàn bầu)

 

ĐK.

Loan (i i) phượng chung (i i i) đôi (cùng kết tơ hồng)

Cùng kết tơ hồng (thủy chung tình nghĩa vợ chồng)

Thác ghềnh cùng đi (i i) (thác ghềnh biển sâu)

Biển sâu ngại chi (i i) (nào mãi đi (i i)) không ngại gì.)

Không (i i) ngại chi (i i i i) (vì Chúa theo cùng)

Vì Chúa theo cùng (cùng chung nhịp bước muôn trùng)

Dẫu mà đường xa (a a) (dẫu mà đường xa)

Bước chân nở hoa (a a) (chân nở hoa (a a a a).)

 

3.

Đường đời nổi trôi dâng lên Chúa, kính dâng nước mắt mồ hôi.

Có khi dầm mưa dãi nắng, ước chi chân cứng đá mềm,

Lòng vẫn êm đềm (i i) ngàn niềm vui (i i) ngàn niềm vui.


ĐK.

Loan (i i) phượng chung (i i i) đôi (cùng kết tơ hồng)

Cùng kết tơ hồng (thủy chung tình nghĩa vợ chồng)

Thác ghềnh cùng đi (i i) (thác ghềnh biển sâu)

Biển sâu ngại chi (i i) (nào mãi đi (i i)) không ngại gì.)

Không (i i) ngại chi (i i i i) (vì Chúa theo cùng)

Vì Chúa theo cùng (cùng chung nhịp bước muôn trùng)

Dẫu mà đường xa (a a) (dẫu mà đường xa)

Bước chân nở hoa (a a) (chân nở hoa (a a a a).)

 

4.

Một đời dìu nhau theo chân Chúa, giúp nhau sống theo đạo thiêng.

Chúa như trời ân bể ái, Chúa ban núi nghĩa non tình.

Nguyện mãi đáp đền (i i) bằng tình yêu (i i) bằng tình yêu.

Loan Phượng Chung Đôi - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (1/2)
Loan Phượng Chung Đôi - Phanxicô - Hôn Lễ - Hôn Phối (2/2)