Như Hương Thơm

(Tv 141:2-4; 103:13;50:14)

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Dâng Lễ

CBST2

ĐK.

Xin cho câu kinh, cho lời con hát nguyện cầu như hương thơm tho êm đềm bay tới trời cao.


1.

Chúa ơi, xin Ngài canh giữ con, giúp con trong sạch, không dối gian.


ĐK.

Xin cho câu kinh, cho lời con hát nguyện cầu như hương thơm tho êm đềm bay tới trời cao.


2.

Chúa như cha hiền luôn xót thương.

Tháng năm bên Ngài, con náu nương.


ĐK.

Xin cho câu kinh, cho lời con hát nguyện cầu như hương thơm tho êm đềm bay tới trời cao.


3.

Chúa ban dư đầy muôn thánh ân.

Tiếng ca cảm tạ xin tiến dâng.


ĐK.

Xin cho câu kinh, cho lời con hát nguyện cầu như hương thơm tho êm đềm bay tới trời cao.

Như Hương Thơm - Phanxicô - Dâng Lễ