Gục Ngã Trong Đời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Ca Đoàn Thánh Gia GX Agnes Lê Thị Thành

(https://www.youtube.com/watch?v=AzEadiiLkjg)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Ca Nguyện

CBST1

ĐK.

Nhiều khi con gục ngã trong đời:

Mờ tối tâm linh, hờn oán nhân sinh, suy tàn hơi sức, xiêu dạt áo cơm.

Cây thánh giá nặng trĩu vai người, nguyện có ơn Trời dìu dắt trong đời.

 

1.

Con xin ơn Chúa ngày tháng thêm sức thiêng để con vững tâm bình yên.

Đôi khi chớp bể mưa nguồn, con ngước trông mà không ngã trong đau buồn.


ĐK.

Nhiều khi con gục ngã trong đời:

Mờ tối tâm linh, hờn oán nhân sinh, suy tàn hơi sức, xiêu dạt áo cơm.

Cây thánh giá nặng trĩu vai người, nguyện có ơn Trời dìu dắt trong đời.

 

2.

Ban mai mây thắm màu nắng, xin giúp con tạ ơn Chúa ban niềm vui.

Đêm khuya mây nặng kiếp người, xin giúp con cậy trông giữa cơn mưa đời.


ĐK.

Nhiều khi con gục ngã trong đời:

Mờ tối tâm linh, hờn oán nhân sinh, suy tàn hơi sức, xiêu dạt áo cơm.

Cây thánh giá nặng trĩu vai người, nguyện có ơn Trời dìu dắt trong đời.

 

3.

Con đây thân xác hèn yếu, xin đỡ nâng đời con bước trên trần gian.

Con đây linh hồn yếu hèn, xin chiếu soi đời con bước lên Quê Trời.

Gục Ngã Trong Đời - Phanxicô - Ca Nguyện