Chúa Thánh Thần

Tuyển tập Cát Biển Sao Trời

Nhạc sĩ Phanxicô