Đức Maria, Mẹ Giáo Hội

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: midi

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 2

Phần: Đức Mẹ

CBST2

ĐK.

Từ giây phút ấy, từ chân Thánh Giá buồn,

người Môn Đệ yêu thương của Chúa vâng lời Chúa rước Mẹ Ma-ri-a về nhà.


1.

Lạy Chúa, Con Một Chúa đã trao ban Mẫu Thân Người làm Mẹ chúng con.

Xin cho Hội Thánh Chúa, nhờ Mẹ thương nâng niu phù trợ, tiến bước triển nở đẹp tươi.


ĐK.

Từ giây phút ấy, từ chân Thánh Giá buồn,

người Môn Đệ yêu thương của Chúa vâng lời Chúa rước Mẹ Ma-ri-a về nhà.


2.

Hội Thánh do Thần Khí Chúa khai sinh, nhất tâm đợi chờ ngày phúc vinh.

Xin cho đoàn dân Chúa, cùng Mẹ luôn kiên tâm nguyện cầu, mãi cháy bừng lửa tình yêu.


ĐK.

Từ giây phút ấy, từ chân Thánh Giá buồn,

người Môn Đệ yêu thương của Chúa vâng lời Chúa rước Mẹ Ma-ri-a về nhà.


3.

Hội Thánh đã được Chúa đoái thương ban phúc cứu độ đầy tràn chứa chan.

Xin cho đoàn con cái cùng Mẹ luôn khiêm cung suy niệm, biết cảm tạ và ngợi ca.


ĐK.

Từ giây phút ấy, từ chân Thánh Giá buồn,

người Môn Đệ yêu thương của Chúa vâng lời Chúa rước Mẹ Ma-ri-a về nhà.


4.

Lạy Chúa, muôn người với Thánh Gio-an rước Đức Mẹ vào lòng mến yêu.

Xin ban Thần Khí Chúa, dạy đoàn con luôn noi gương Mẹ, vững bước tìm về trời cao.


ĐK.

Từ giây phút ấy, từ chân Thánh Giá buồn,

người Môn Đệ yêu thương của Chúa vâng lời Chúa rước Mẹ Ma-ri-a về nhà.

Đức Maria, Mẹ Giáo Hội - Phanxicô - Đức Mẹ