Dâng Chúa Trời

Tác giả: Phanxicô

Trình bày: Trần Huy

(http://nhacthanhcavietnam.com/mp3/dang-chua-troi/)

Tuyển tập: Cát Biển Sao Trời 1

Phần: Dâng Lễ

CBST1

1.

Dâng dâng Chúa Trời lúa thơm, nho chín đỏ,

Cây xanh, hoa đẹp, trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng.

 

ĐK.

Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng.

Kính dâng Ngài trót cuộc đời, ước mong hoài thắm tươi.

 

2.

Dâng dâng tháng ngày thế gian luôn biến đổi,

Hoa xuân, mưa hạ, gió thu, một năm buồn vui mấy mùa.


ĐK.

Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng.

Kính dâng Ngài trót cuộc đời, ước mong hoài thắm tươi.

 

3.

Dâng dâng kiếp người ví như con suối nhỏ,

Lênh đênh trôi về biển khơi, nguyện mong sạch trong suốt đời. 


ĐK.

Dâng dâng lên Chúa đây nắng úa với đây mưa hồng.

Kính dâng Ngài trót cuộc đời, ước mong hoài thắm tươi.

Dâng Chúa Trời - Phanxicô - Dâng Lễ